Müzik Sahne San. Eğt........
Konserler............................
Orkestra & Koro.................
Ünv. Çoksesli Korosu......
Tiyatro - Müzikal.................
Prodüksiyon.......................
Reklam Hizmetleri.............
 
Yayınlar...............................
Söz Sanat Dergisi..............
 
İletişim...............................
SÖZ SANAT ANASAYFA
Üniversite Çoksesli Korosu, 25 Aralık 2003'te Deniz Harp Okulu'nda başarılı bir konser verdi.
Konser Fotoğrafları için tıklayınız.

ÜNİVERSİTE Karma Çoksesli Korosu ve Müzikal Tiyatrosu yeni dönem çalışmalarına yeni öğrencilerin de katılımı ile başlamıştır.
Kayıtlar ve derslerin yapıldığı yer hakkında ayrıntılı bilgiyi buradan temin edebilirsiniz.

AÇIKLAMALAR:

Çeşitli korolar tarafından seslendirilmesi için yazılan vokal müziğe KORO MÜZİĞİ denir. Çoksesli durumuna göre ses grupları belirtilen koro müziği, çeşitli konuları içeren bir yelpazede vokal müziğin tüm güzelliklerini duyurur.
Batı Müziğinde ses topluluklarının önemsenmesi, çalgı müziğinin yanında koro eserlerinin de çeşitli formlarda yaratılmasına neden olmuştur. “Türk bestecileri” adıyla tanınan ilk kuşak ve onu izleyen öğrencileri, Batı müziğinin halk şarkılarında Türkçe'ye uyarlamalar yaparak günümüze uzanan süreçte koro eserlerine önem vermişler ve ayrıca operalar bestelemişlerdir.
Yurdumuzda bugün çoksesli koro sayısının çok az olduğunu biliyoruz. Bunlar kısaca Konservatuar, Opera ve TRT korolarıdır.


Üniversitelerimizde geleneksel müziğimiz ön planda tutulurken çoğunlukla teksesli korolar ile etkinlik yapılır. Ancak İTÜ Çoksesli Korosu'nun kendi alanında hem öncü hem de en uzun ömürlü olduğunu belirtmek isteriz. Tarafımızdan kurulan İ.Ü Çoksesli Korosu da aynı çalışma ve eğitim sisteminde devam etmektedir.
Adı geçen çoksesli Üniversite korolarının kurucu şefi olmaktan onur duyarım. İTÜ Çoksesli Korosu bu satırların yazıldığı sırada 25. yılını kutlamaktadır. Bu şarkılar, Koro’nun kuruluş anısına hazırlanmıştır. Koro'nun öyküleri, öğrencileri, üyeleri, repertuarı, konserleri ve daha nice yaşanan konuları anlatılmaya değer dopdolu anıları içermektedir. Bütün bu serüvenler, 25 yılın yaşanmış olayları ile ayrı bir anı kitabında toplanacaktır.
Şüphesiz bu koroların çalışma ve konserlerinde oğlum Cenk Öztürk’ün, küçük yaşından bugünlere dek büyük katkısı olmuştur. İ.T.ܒde öğretim görevlisi olan, koromuzun piyanist ve şefi çellist Cenk Öztürk ile aynı Konservatuvar çatısı altında öğretmenlik yapmaktan duyduğum onur ve sevinci sizlerle paylaşmak isterim.
Çoksesli müziğin eğitim ve uygulama dönemlerinde, piyano ve orkestra gibi birimlerin yanı sıra ses topluluklarının ( vokal müzik konusunda ) ön plana alınması gerekir. Buna göre koro eserleri önemli bir işleve sahiptir. Tabii ki burada sözü edilen “ Çoksesli Koro “ dur.
Bazı eserlerin çoksesli kuruluşları gereği bir kaç sayfa tutması ve sayfa çevirme durumuna göre de nota yazılışlarının uygun olması zorluğu vardır. Bu yönden şarkılar iki, üç, dört sesli düzenlemelerine bakılmaksızın karışık olarak sıralanmıştır.
Bilhassa iki ve daha çok sayfayı kaplayan eserlerde okuma kolaylığının ve sayfa çevirmedeki zaman aralığının bu şekilde dikkate alındığını söyleyebiliriz. Üç ve dört sesli eserlerin ses gruplarını (soprano, alto, tenor, bas partilerini) ayrı ayrı yazarken, çoksesli düzenlemeler de ayrıca düşünülmüş ve buna göre ses ayrımı yapılmıştır.
Kısaltmalarda, S ( Soprano ) , T ( Tenor ) , A ( Alto ) , B ( Bas ) ses grupları için ilk baş harfler kullanılmıştır.

Yayınlanan “Ansiklopedik Sanat Sözlüğü” , “ Nazariyat ve Solfej Metodu I - II ” ve “ 80 Okul Şarkısı ” başlıklı kitaplarımızda uyguladığımız Müzik Eğitimi Sistemi, 6 ciltlik “Çoksesli Koro Şarkıları “ serisi ile devam etmektedir.
Okuyucu kitlesi belirli sayıda olan bu alanda, bu tür kitapların yayın zorluğunu biliyoruz. Amacımız bu zoru aşarak çoksesli müzik dünyamıza katkıda bulunmaktır.
Ulu Önder Atatürk' ün sanat ilkeleri içinde bu önemli konuyu yerine getirmeyi görev kabul ediyor ve başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz
25 yılın Çoksesli Dünyasında kazanılacak özlemler bunlar olmalıdır. Üniversite Çoksesli Korolarımız, gelecekteki başarılarını, bizden sonra da devam ettirecektir. Bu bizim hem umudumuz hem de özlediğimiz arzudur.
Koro şefleri, iki sesli eserlerde bay-bayan sesleri ayırımı söz konusu olduğunda, nota yazılışlarından da anlaşılacağı gibi soprano grubunu 1.sese, alto grubunu ise 2.sese vermelidir. Aynı şekilde erkek seslerde de tenor grubu 1.sese, bas-bariton grubu 2.sese alınabilir.
Bu tür iki sesli eserlerin önemli bir özelliği, çoksesliliğe hazırlanma döneminde, Koro elemanlarına bir ön çalışma niteliği ve pratiği kazandırmasıdır. Hatta bu iki sesli koral eserler, düet için de dikkate değer yararlar sağlar.
175-194 sayfalar arasında sıralanan tüm şarkı sözlerinin dip notlarında gerekli açıklama ve kaynak eser isimlerini bulacaksınız.
Şarkı notaları yayınlayan kitaplarda alışılagelen metod yerine, “80 Okul Şarkısı” ve Çoksesli Koro Şarkıları (1.Albüm)de olduğu gibi, güftelerin her şarkı sonuna eklenmesinden vazgeçerek onların birarada ayrı bir kısımda toplanması uygun görülmüştür.
Bu şekilde, hem şarkı notaları ayrıca sunulmakta, hem de şarkı sözleri (güfteler) hakkında yer alabilecek açıklamalar dip notlarda verilerek şarkı notalarının kesintisiz biçimde birarada bulunması sağlanmaktadır. Bilimsel açıdan daha sağlıklı görülen bu yöntem benimsenmiştir.
Nüans işaretlerinin konması ve eserin bu yöndeki yorumu, koro şefine veya yorumlayan sanatçıya bırakılmıştır.

Hareket belirten terimler titizlikle yazılmış, ancak metronom sayıları kullanılmamıştır. Vokal müzikte büyük önem taşıyan nefes işaretleri (virgül) dikkate alınmış, prozodi konumuna uygun yerlere konmuştur. Bas ses grubu sol anahtarı ile yazılmıştır. Çoğunlukta şef partilerinde fa anahtarı az kullanılmıştır. Burada amaç, amatörler için kolaylık sağlamaktır.
“Ansiklopedik Sanat Sözlüğü”, “ Solfej I, Solfej II” ve “80 Okul Şarkısı” ve Çoksesli Koro Şarkıları (1.Albüm) başlıklı kitaplarımın basımında gösterdikleri destek ve dostluklarını devam ettiren sanatsever Avcı ailesine, başta Alaattin AVCI olmak üzere Altan Matbaası yönetimine ve çalışanlarına minnettarım.
Kitaplarımın hazırlanmasında bana yardımcı olan oğlum Cenk ÖZTÜRK ile eşi Sakine ÖZTÜRK’e, ayrıca grafiker Seçkin Gerçekçi ve Turgut Dalar’a ayrıca teşekkürü borç bilirim.

Doç. M. Serdar ÖZTÜRK

 

AÇIKLAMALARI görmek için tıklayın.
İÇİNDEKİLERİ görmek için tıklayın.

Söz Sanat Ajansı - Reklam Yayıncılık Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti.